Kombi Parçaları ve Özellikleri

Kombi Parçaları ve Özellikleri – Kombi parçaları teknik özellikleri arıza durumları tespiti ve teknik özellikleri ile görevlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kombi Parçaları ve Görevleri

[tabs title=”” type=””][tab title=”Pompa”]Pompa Görevi: Eşanjörde ısınan suyu sistemde dolaştırır,ya da petekler arasında suyu çevirir.

Pompa Arızası: Cihaz hararet yapar. Contalı kombilerde pompa çalışmaz ise kombi hiçbir konumda devreye girmez.

Pompa Sağlamlık Testi: Pompanın ön tarafında bulunan test vidasını açarak pompanın hareket edip etmediğini görebilirsiniz.220 V ile çalıştığı için kart çıkışından veya pompaya 220 V giriş panelinden ölçüm yaparak elektirik girişi olup olmadığı görülebilir.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Fan”]Fan Görevi: Yanma odasına oksijen temin etmek, atık gazı bacadan atmak.

FAN Arızası: Kombi her iki konumda çalışmaz. Cihaz ateşleme dahi yapmaz.

FAN Sağlamlık Testi: Fan kabloları üzerinde 220 V giriş var mı? Kontrol kalemi veya avometre ile kontrol edilebilir. 220 V girişi varsa fan çalışmıyorsa fan arızalı, 220 V girişi yoksa problem farklı parçalardadır.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Gaz Valfi “]Gaz Valfi Görevi: Kullanıcının ayarladığı ısıya ve ntc’nin oluşturduğu talebe göre gaz miktarını ayarlar. Brülöre sistemin ihtiyacı kadar gaz gönderir.

Gaz Valfi Arızası: Brülör’e gaz girmez,çakmak ateşleme yapar alev oluşmaz veya dengesiz bir yanma olur. Çakmak çakar cihaz arızaya geçer.

Gaz Valfi Sağlamlık Testi: Değiştirip yerine yenisi takılarak kontrol edilmesi sağlıklıdır. Gaz valfi’nin arızalı olduğunu anlamak için önce kartı kontrol ettiriniz. Sağlam ise gaz valfi arızalıdır.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Ana Eşanjör “]Ana Eşanjör Görevi: Kalorifer ve musluk suyunun ısındığı parçadır.

Ana Eşanjör Arızası: Ana eşenjör bileşik eşanjör ise iç kısımdan deline bilir, bu durumda basınç yükselir emniyet ventili su akıtır.

Ana Eşanjör Sağlamlık Testi: Değiştirilerek anlaşıla bilecek bir parça.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Sıcak Su Eşanjörü”]Sıcak Su Eşanjörü Görevi: Ana eşanjörden gelen su ile musluk suyunun ısındığı parçadır.

Sıcak Su Eşanjörü Arızası: Şebekeden gelen su eşanjör altından geçerken kreç bıraka bilir, bu durumda sıcak su çok ısınır ve arkasından hemen soğuma yapar veya iç kısımda deline bilir, bu durumda da basınç yükselir emniyet ventili su akıtır.

Sıcak Su Eşanjörü Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirilmelidir.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Brülör “]Brülör Görevi: Gaz valfinden gelen gaz ve fanın doldurduğu hava bu parçada birleşerek alevin oluşmasına neden olur.

Brülör Arızası: Bu parçanın üst kısmı kirlenebilir. Kötü kırmızımsı bir yanma meydana gelir. Bu durumda üzerinde birikmiş tozu süpürge veya fırça ile temizlemek gerekir.(YIKAMAYIN)

Brülör Sağlamlık Testi: Değişim gerektirmeyen bir parçasıdır.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Üç Yollu Vana “]Üç Yollu Vana Görevi: 1. Ana eşanjörde ısınan suyun yönünü belirler. Sıcak su açıldığı zaman ana eşanjör ile sıcak su eşanjörü arasında suyun dolaşmasını sağlayarak, şebeke suyunun ısınmasına neden olur.
2. Kalorifer çalışırken, sıcak su tarafını kapatarak ana eşanjörde ısınan suyun sadece peteklere gitmesini sağlar.

Üç Yollu Vana Arızası: 1. Sıcak su açıldığında kaloriferin yönünü kapatmaz ise musluk açıkken petekler ısınır.
2. Kalorifer açıldığında kalorifer hattını açmaz ise cihaz hararet yapar,yani Cihaz ya hararet yapar ya da musluk açılınca petekler ısınır.

Üç Yollu Vana Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirerek kontrol edin. Contalı kombilerde 3 yollu vana içindeki tamir takımı değiştirile bilir. Motorlu 3 yollularda motor veya 3 yollu vana arızalıdır. Değiştirilerek kontrol edilebilir.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Basınç Anahtarı”]Basınç Anahtarı Görevi: Cihazda 1 bar’ın üzerinde suyun olup olmadığını elektironik karta haber verir.

Basınç Anahtarı Arızası: 1. Kombi de su eksilirse cihazı durdurması gerekir arızalanırsa su yoksa bile varmış haberini verirse cihaz çalışır ve su olmadığı için hararet yapar.
2. Su olduğu halde arızalı olduğu için su yok sinyali verirse cihaz hiçbir konumda çalışmaz.

Basınç Anahtarı Sağlamlık Testi: İki kablolu ise kısa devre yapın, 3 kablolu ise mutlaka değiştirin.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Akış Şalteri Üç Yollu Swich”]Akış Şalteri Üç Yollu Swich Görevi: Sıcak suyun açıldığını elektironik karta haber verir. Bu durumda kombi kartı kaloriferi kapatarak sistemi sadece sıcak su için çalıştırır.

Akış Şalteri Üç Yollu Swich Arızası: Arızalanırsa kombi sıcak su için çalışmaz veya sıcak suda dengesiz çalışır. Bu parça bozuk olsada kalorifer sistemi çalışır. Sıcak su musluğu açılınca kombi sıcak su için çalışmaz.

Akış Şalteri Üç Yollu Swich Sağlamlık Testi: İki kablolu ise kısa devre yapın, 3 kablolu ise mutlaka değiştirin.
TÜRBİN: Değiştirerek kontrol edin.
Contalı kombilerde 3 yollu vana contasını değiştirin.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Prosestat “]Prosestat Görevi: Kombinin üst kısmında fana yakın bir nokta da olur. Fanın çalıştığını, bacanın çektiğini veya çekmediğini elektironik karta haber veren parçadır. Fan çalışmadan önce açık devre,fan çalıştıktan sonra kısa devre olmalıdır.

Prosestat Arızası: Prosestat arızalı ise kombi hem kalorifer hem de sıcak suda çalışmaz.
Fan dönmüyorsa ilk bakılması gereken parçadır. (Güvenlik Elemanıdır)
Fan dönüyor fakat çakmaklar çalışmıyorsa yine ilk değişmesi gereken parçadır.

Prosestat Sağlamlık Testi: Fan devreye girdikten sonra prosestat hortumunu emiş yaptırabilirsiniz. En sağlıklı yöntem yenisi ile değiştirin.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Limit Termostat”]Limit Termostat Görevi: Kombi içerisinde bulunan suyun sıcaklığı çok fazla yükselirse parçaların zarar görmemesi için sistemi durdurur. Normal konum da iken kapalı devre,hararet oluştuğunda açık devre olur, üzerinde faz geçer. Yani cihaz hararet yaptığı zaman kombiyi durdurur.

Limit Termostat Arızası: Güvenlik elemanlarından bir tanesi olduğu için kendisi arızalanırsa kombiyi hem sıcak su hem de kalorifer konumunda çalıştırmaz.

Limit Termostat Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirin.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”İyonizasyon Elektrodu “]İyonizasyon Elektrodu Görevi: Brülör üzerinde çakmak elektrotları yer alır. Çakmak elektronik kart üzerinde olabilir. Brülör’e gaz girişi olmadan önce mutlaka çakmakların ateşleme yapması gerekir. Çakmakların ateşleme yapması için mutlaka 190 V’dan yüksek elektriğin olması gereklidir. Aynı zaman da çakmakların çakması için prosestatın fan tarafından emiş yapılarak kısa devre olması gerekiyor.

İyonizasyon Elektrodu Arızası: 1. İyonizasyon oksitlenir, oksitlendiğinde alevi göremeyeceği için karta haber veremez ve alev 10 sn sonra söner.
2. İyonizasyonun görevini yapabilmesi için notör ve faz kablolarının yerinin değişmemesi gerekir.

İyonizasyon Elektrodu Sağlamlık Testi: Temizlik,göz kontrolü ve elektronik kablo değişimi yapılmalı.
1. Alevin iyonizasyona kadar ulaştığını kontrol edin.
2. İyonizasyonu temizleyin.
3. Notör ve faz’ı yer değiştirin düzelmez ise kart arızalıdır.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Doldurma Musluğu”]Doldurma Musluğu Görevi: Kombinin tabanında bulunur. Kombiye ve kalorifer hattına suyu doldurma görevini yapar.

Doldurma Musluğu Arızası: Arızalı durumlarda sisteme fazla su dolabilir. Bu durumda emniyet ventili basınç yükseldiği için su akıtır. Basınç 3 bar’a kadar çıkar veya arızalı olduğu için kombiye hiç su dolmaz.

Doldurma Musluğu Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirin.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Çakmak”]Çakmak Görevi: Brülör üzerinde çakmak elektrotları yer alır. Çakmak elektronik kart üzerinde olabilir. Brülör’e gaz girişi olmadan önce mutlaka çakmakların ateşleme yapması gerekir. Çakmakların ateşleme yapması için mutlaka 190 V’dan yüksek elektriğin olması gereklidir. Aynı zaman da çakmakların çakması için prosestatın fan tarafından emiş yapılarak kısa devre olması gerekiyor.

Çakmak Arızası: Çakmaklar ateşleme yapmıyorsa sorunu çakmağın kendisinde arama yapmak yerine çakmakların ateşleme yapmasına engel olan parçaları kontrol etmelisiniz.
ÖRNEK:
1. Çakmakların ateşlemediği durumlarda elektrik girişi 190 V’dan düşük olabilir.
2. Fan çalışmasına rağmen prosestat kısa devre yapmadığı için elektronik kart çakmakları çakmaz.

Çakmak Sağlamlık Testi: 220 V giriş olmasına rağmen çalışmıyorsa yenisi ile değiştirin (Harici çakmaklar için geçerlidir.)

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Genleşme Tankı”]Genleşme Tankı Görevi: Kapalı devre sistem içerisinde bulunan su çok ısınacağı için suyun hacmi genişler. Bu durumda çoğalan su sisteme zarar verir. Genleşme tankı hacmi genişleyen bu suyu sisteme zarar vermemesi için içerisinde tutar. Su soğuduğu zaman(ısısı düştüğü zaman) hacmi düşer genleşme tankı içerisindeki su tekrar kalorifer hattına döner. Fabrikasyon 0,75 azot vardır. Eksildiği zaman 1 kadar bu hava basılır.

Genleşme Tankı Arızası: Tank içerisindeki hava eksile bilir veya hava ile su bölümü arasındaki mebren conta delinebilir. Bu durumda tank görev yapamaz kombi çalışırken basınç yükselir ve emniyet ventili su akıtır.

Genleşme Tankı Sağlamlık Testi: Hava sübabından su çıkarsa değiştirin,çıkmıyorsa havasını basın.
NOT: Önce kombinin ve genleşme tankının suyunu boşaltın sonra hava basın.

[/tab][/tabs] [tabs title=”” type=””][tab title=”Elektronik Kart”]Elektronik Kart Görevi: Sistemin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan parçadır.

Elektronik Kart Arızası: Sistemle alakalı parçalar değişmesine rağmen arıza devam ediyorsa son olarak kart kontrol edilmeli veya değiştirilmelidir.

Elektronik Kart Sağlamlık Testi: Ekranda herhangi bir elektirik girişi yoksa önce 2A sigortayı kontrol edin.

[/tab][/tabs]

Kombi Parçaları ve Özellikleri

Etiketler:

Bir Cevap Yazın